PRODUCT : F52G

 • - เป็นเครื่องฟอกอากาศเสียและมลพิษในอากาศ ซึ่งทำงานด้วยระบบ ELECTROSTATICS สามารถกำจัดฝุ่นละออง, เกสรดอกไม้, ควันบุหรี่, ควันพิษ, กลิ่นอับชื้น, เชื้อโรค, เชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 0.01 ไมครอน ได้ถึง 95% (ASHRAE- Standard 52.1)
  - เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ทำงานโดยใช้ HIGH VOLTAGE 4,075 - 8,150 VDC. ซึ่งเป็นผล จากการทำงานของชุด ELECTRONIC CELL ภายในตัวเครื่อง
  - ความสามารถในการฟอกอากาศ (CAPACITY) 400-1,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที (CFM.) และมีแรงต้านสูงสุด 0.20 IN.WG. ที่ 1,000 CFM.
  - ภายในเครื่องประกอบด้วยชุด ELECTRONIC CELL 1 ชุด, PRE-FILTER 1 ชุด และ RETURN GRILLE 1 ชุด
  - ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก UL. LISTED., ASHRAE STANDARD, CANADIAN STANDARD.
  - ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220/240V. 50Hz.


Other product

F57A

detail

F57B

detail

F90A

detail

F90B

detail

F58G

detail

F52G

detail

F300A

detail

F300B

detail

UV100A

detail

our customer